ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : การสร้างเว็บเพจประเภท web editor
ชื่อนักเรียน : เด้กชายกิตติวัฒน์ สีสมุทร์ เด็กชายปวรุตม์เถื่อนถ้ำ
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 2561,14:45   อ่าน 316 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงานภาษาไทย เรื่อง กลอนกานท์ก้าวไกล ด้วยคำไวพจน์
ชื่อนักเรียน : มัธยมศึกษาต้น
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 2556,14:39   อ่าน 8737 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงานคณิตศาสตร์
ชื่อนักเรียน : ชั้น ป.5
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 2556,14:24   อ่าน 6328 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงานนมเย็นชื่นใจ ดื่มแล้วโตไว ร่างกายแข็งแรง
ชื่อนักเรียน : ชั้นอนุบาล 2
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 2556,20:57   อ่าน 5501 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงานธูปสมุนไพรไล่ยุง
ชื่อนักเรียน : ชั้น ป.3
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 2556,17:44   อ่าน 4735 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงานหารายได้ระหว่างเรียน“น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”
ชื่อนักเรียน : ชั้น ป.6
โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 2556,21:02   อ่าน 2847 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชื่อผลงาน โครงงานอ่านนิทานผ่านสื่อ ICT
ชื่อนักเรียน : ชั้น ม.3
โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 2556,12:40   อ่าน 1574 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงานคณิตศาสตร์เรื่อง วิชาฮิตติดเทรน
ชื่อนักเรียน : ชั้น ป.3
โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 2556,12:34   อ่าน 5215 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง เส้นใยมหัศจรรย์
ชื่อนักเรียน : ป.4
โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 2556,12:26   อ่าน 1881 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงาน เรื่อง นาฏลีลาประจำชาติของประเทศกลุ่มอาเซียน
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงลาวัลย์ จันทร์เกิด เด็กหญิงแพรวรุ่ง จุ้ยทอง เด็กหญิงจิราพร กระตุดเงิน
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2556,06:26   อ่าน 2102 ครั้ง